Top 10 cược bóng đá

Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Vân Anh
Hiệu trưởng
Thạc sĩ
Đặng Thị Vân Anh
2 Trần Thị Mỹ An

Email: [email protected]
Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ
Trần Thị Mỹ An
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Tự nhiên 1
1 Hồ Ngọc Hiền

Email: [email protected]
Tổ trưởng chuyên môn Hồ Ngọc Hiền
2 Lương Thị Thu Huyền

Email: [email protected]
Giáo viên Lương Thị Thu Huyền
3 Nguyễn Thị Mai Phương

Email: [email protected]
Giáo viên Nguyễn Thị Mai Phương
4 Vũ Thị Oanh

Email: [email protected]
Giáo viên Vũ Thị Oanh
5 Chu Văn Quyền
Điện thoại:0931785533
Email: [email protected]
Giáo viên Chu Văn Quyền
6 Nguyễn Thu Hiền
Giáo viên Nguyễn Thu Hiền
7 Đường Thu Trang
Giáo viên Đường Thu Trang
8 Nguyễn Thị Hiến
Giáo viên Nguyễn Thị Hiến
9 Trương Thị Thương Thương
Giáo viên Trương Thị Thương Thương
10 Nguyễn Thị Khánh Linh
Giáo viên Nguyễn Thị Khánh Linh
11 Trần Thị Lan
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý
Trần Thị Lan
Tổ Tự nhiên 2
12 Nguyễn Thị Thu Trang
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thu Trang
13 Nguyễn Thị Huyền
Giáo viên Nguyễn Thị Huyền
14 Nguyễn Tuấn Hùng
Giáo viên Nguyễn Tuấn Hùng
15 Phạm Thị Hồng Nhung
Giáo viên Phạm Thị Hồng Nhung
16 Phạm Thị Ánh
Giáo viên Phạm Thị Ánh
17 Võ Thị Hồng Hạnh
Giáo viên Võ Thị Hồng Hạnh
18 Đinh Thị Hồng
Giáo viên Đinh Thị Hồng
Tổ Xã hội
19 Nguyễn Thị Minh Tân
Tổ trưởng chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn trường ĐHSP HN1
Nguyễn Thị Minh Tân
20 Đỗ Thu Hương
Giáo viên
Thạc sĩ Ngữ văn trường ĐHSP HN 1
Đỗ Thu Hương
21 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Diệp
22 Nguyễn Thúy Hằng
Giáo viên Nguyễn Thúy Hằng
23 Phạm Thị Thuận
Giáo viên Phạm Thị Thuận
24 Nguyễn Tố Loan
Giáo viên Nguyễn Tố Loan
25 Đào Thị Phượng
Giáo viên Đào Thị Phượng
26 Bùi Thị Thanh Thủy
Giáo viên Bùi Thị Thanh Thủy
Tổ Anh - Thể - Mỹ
27 Nguyễn Thị Thanh Hương
Tổ trưởng chuyên môn
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Hương
28 Lê Thị Thu Ngà
Giáo viên
CĐSP
Lê Thị Thu Ngà
29 Vũ Thị Thu Thủy
Giáo viên
CĐSP
Vũ Thị Thu Thủy
30 Nguyễn Thị Hậu
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hậu
31 Lê Kim Thúy
Giáo viên
CĐSP
Lê Kim Thúy
32 Nguyễn Thị Hạnh Hoa
Giáo viên Nguyễn Thị Hạnh Hoa
33 Trương Huyền Trang
Giáo viên
ĐHSP
Trương Huyền Trang
Tổ Văn phòng
34 Nguyễn Thị Bích Thủy
Kế toán Nguyễn Thị Bích Thủy
35 Nguyễn Thị Lan Phương
Y tế Nguyễn Thị Lan Phương
36 Bùi Xuân Hùng
Bảo vệ Bùi Xuân Hùng
37 Trần Ý Dũng
Bảo vệ Trần Ý Dũng
38 Đào Văn Hưng
Bảo vệ Đào Văn Hưng
39 Cao Hữu Sơn
Bảo vệ Cao Hữu Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__1.＀伀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()