17. feb, 2022

Mangfoldige Tjøme

Snøen er borte, og det er mye rart som dukker opp. Et dyr har sluppet over til de evige jaktmarker, og fra Eidenetoppen kan vi se helt over til Sandefjordlandet og øyene utenfor. Overalt er det mye vann, og det er lett å finne motiv, men ved vadestedet på Eidene så vi ikke snurten av steinene ved vadestedet. Tidevannet var fortsatt på full fart inn i kilen.