26. apr, 2021

Vårsysler i skogen

Våryre skogsmaur i ferd med å bygge seg en skyskraper.