1. nov, 2020

Nypebusken har kledd seg i gulldress.