26. jun, 2020

Den gamle jernbanetrasseen

Vi tester gang- og sykkelveien på den gamle jernbanetraseen mellom Holmestrand og Sande. Sola steiker, det er null skygge og ikke et vindpust, og vi har tenkt oss opp Angers klev!