18. jun, 2020

Tid for en ny liten minidugnad på Færder fyr.

Perfekt vær for en tur til Tristein der oppgaven denne gangen er dasstømming og vask av svartsopp i gangene.